CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LES SIMULATION OF THE FLOW FIELD AROUND THE KVLCC2 MODEL HULL

Urban Svennberg ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik)
Proceedings for the 5th Osaka Colloquium on Advanced Research on Ship Viscous Flow and Hull Form Design by EFD and CFD approaches (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12250

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur