CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model adaptivity for plates based on a continuous-discontinuous finite element method

David Heintz (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2010-06-08. Senast ändrad 2013-05-08.
CPL Pubid: 122497

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Adaptive finite element methods for plate bending problems


Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2010:33