CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den energieffektiva kyldisken

Monica Axell ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
4:e eff-Sys-dagen Vol. 1 (2005), p. 7.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: display cabinet, air curtain, energy efficiencyDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12248

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur