CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Precipitation and separation of lignin from kraft black liquor

Fredrik Öhman (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik ; Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 52 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: softwood, black liquor, lignin, precipitation, sulphuric acid, carbon dioxide, filtration, washing, viscosity, boiling point riseDenna post skapades 2010-06-08. Senast ändrad 2012-01-04.
CPL Pubid: 122463

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)
Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiska processer

Chalmers infrastruktur