CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of sub-100 nm InP HEMT technology

Jan Grahn (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Malin Fridman (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Mikael Malmkvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Anders Mellberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Proceed. 16th Symp. on Space-Terahertz Technology p. 132. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 12246

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur