CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effektiva värmepumpslösningar - Alternativ vid konvertering av elvärmda hus

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Sveriges Energiting (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: heat pump, efficient, electric heating, hot water, SHW, fan-coil, pump, fan, SPFDenna post skapades 2006-01-24.
CPL Pubid: 12245

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur