CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmepumpen i olika värmesystem

Fredrik Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Monica Axell (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Sveriges Energiting (2005)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: heat pump, heating system, radiator, under-floor heating, fan-coil,Denna post skapades 2006-01-24.
CPL Pubid: 12244

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur