CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scaling of epitaxial layers in a 70 nm gate length InGaAs-InAlAs-InP HEMT technology

Malin Borg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jan Grahn (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Proceed. GigaHertz 2005 Conference p. 155-158. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 12243

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur