CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exceptionally Active Single-Site Nanocluster Multifunctional Catalysts for Cascade Reactions

J. M. Thomas ; R. Raja ; P. L. Gai ; Henrik Grönbeck (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; J. C. Hernandez-Garrido
Chemcatchem (1867-3880). Vol. 2 (2010), 4, p. 402-406.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cascade reactions, fine chemicals, heterogeneous catalysis, nanoclusters, synergy, palladium-containing perovskites, corrected electron-microscopy, nanoparticles, suzuki, performance, precursorsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-06-07. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 122410

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)