CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inomhusmiljö och hur den upplevs i vårdlokaler

Jennie Skoog (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energi&Miljö Vol. 76 (2005), 2, p. 57-58.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: indoor environment, thermal comfort, hospital wardsDenna post skapades 2006-01-24.
CPL Pubid: 12240

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur