CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel devices for (sub)millimeter-wave space applications

Jan Grahn (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Sergey Cherednichenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Proceed. 6th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics (TWHM 2005) p. 20-21. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 12238

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur