CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kombitank för värme och varmvatten ? Resultat från mätningar på en värmepumpsinstallation

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Eskilstuna, Sweden : Statens Energimyndighet, 2005. - 63 s.
[Rapport]

Nyckelord: control, efficiency, ground-source, GSHP, heat pump, heating system, hydronic, pump, sanitary hot water, storage tank, TES, thermal energy storageDenna post skapades 2006-01-24.
CPL Pubid: 12237

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur