CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calculation of the energy use in the Swedish housing. Description of the building energy simulation model: EABS Energy Assessment of Building Stocks.

Érika Mata (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Angela Sasic Kalagasidis (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 51 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2010-06-03. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 122325

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology 2009:4