CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling energy efficiency scenarios for the European building stock

Érika Mata (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Angela Sasic Kalagasidis (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
http://www.cces.ethz.ch/agsam2009/poster (2009)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2010-06-03. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 122312

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur