CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In vitro and in vivo degradation of phytate

Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Food phytates (eds R Reddy & SK Sathe) p. pp 139-155. (2002)
[Kapitel]

Boca Raton London New York Washington DCDenna post skapades 2010-06-03. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 122308

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Kemi
Biokemi

Chalmers infrastruktur