CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing functional ingredients. A case study

Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Functional foods. Concept to product (eds GR Gibson, CM Williams) p. pp. 209-232. (2000)
[Kapitel]

Woodhead Publishing Ltd, Abington and CRC Press LLC, USADenna post skapades 2010-06-03. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 122304

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur