CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrating the performance management process of on-time delivery with suppliers

Helena Forslund ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
International Journal of Logistics: Research and applications (1367-5567). Vol. 13 (2010), 3, p. 225-241.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This paper discusses the importance of integrating the performance management (PM) process of on-time delivery with suppliers and analyses the perceived degree of such integration. It describes how the PM process of on-time delivery is managed in manufacturing companies and compares the integration and management issues of on-time delivery between companies with high and low perceived on-time delivery performance. Analysis is based on a survey study of Swedish manufacturing companies in 10 industrial sectors. The focus is on on-time delivery from the respondents’ most important supplier. The PM activities defining metrics, target setting, measurement and analysis are not highly integrated between customers and suppliers when measuring on-time delivery. This is especially true for measurement activity, which is the activity with most issues to manage and integrate. The PM issues most significantly related to high on-time delivery performance were automated data collection, registration and report generation.

Nyckelord: supply chain management; performance management; on-time delivery; delivery service; integrationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-06-03. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 122303

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Industriell teknik och ekonomi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur