CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bioavailability of minerals in legumes

Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Brit J Nutr Vol. 88 (2002), Suppl 3, p. S281-S285.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-03. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 122298

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Kemi
Biokemi

Chalmers infrastruktur