CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Functional Foods - Är maten genvägen till hälsa?

Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Måltidsakademins årsbok (2002)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2010-06-03. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 122291

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Biokemi

Chalmers infrastruktur