CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Food for helath; an insight into the natural bioactive compounds of plants

J Gee ; R Hurrell ; T. Leth ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Official Publications of the European Communities (2001)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2010-06-03. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 122288

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur