CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of malting on betaglucanase and phytase activity in barley grain

Lena Rimsten ; Ann-Katrin Haraldsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Roger Andersson ; Marie Alminger (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Per Åman ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of the Science of Food and Agriculture Vol. 82 (2002), p. 904-912.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-06-03. Senast ändrad 2015-09-04.
CPL Pubid: 122282

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemi
Biokemi

Chalmers infrastruktur