CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simultaneous and sensitive analysis of Cu, Ni, Zn, Co, Mn, and Fe in food and biological samples by ion chromatography

Mattias Fredrikson (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Nils-Gunnar Carlsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Annette Almgren (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
J Agr Food Chem Vol. 50 (2002), p. 59-65.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-03. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 122280

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Kemi
Biokemi

Chalmers infrastruktur