CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Investigation of an Optimization Approach to Microwave Tomography

Parham Hashemzadeh (Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12228

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik (2005-2005)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-12-14
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology R036/2005