CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rapid analyzes of inositol phosphates

Nils-Gunnar Carlsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Eva-Lotta Bergman (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Erika Skoglund (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Kristina Hasselblad (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
J Agric Food Chem Vol. 49 (2001), 4, p. 1695-1701.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-03. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 122277

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi
Biokemi

Chalmers infrastruktur