CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of predictive models for optimization of phytate degradation in wheat and rye during hydrothermal processing

Eva-Lotta Bergman (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Kerstin Fredlund (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Pasi Reinikainen ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Cereal Chem Vol. 78 (2001), 2, p. 144-150.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-03. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 122274

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Kemi
Biokemi

Chalmers infrastruktur