CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal conditions for phytate degradation, estimation of phytase activity, and localization of phytate in barley (Cv. Blenheim)

Eva-Lotta Bergman (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; K Autio ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
J Agric Food Chem Vol. 48 (2000), p. 4647-4655.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-03. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 122273

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Kemi
Biokemi

Chalmers infrastruktur