CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Företagen som aktörer i den regionala tillväxtstrategin

Patrik Ström ; Olof Zaring (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik) ; Rolf Wolff (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik) ; Niklas Egels-Zandén ; Magnus Eriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-01-14.
CPL Pubid: 12226

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur