CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Segmentation of 2D Electrophesis Gel Images for Protein Expression Analysis

Martin Persson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
: Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12224

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-10-07
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology R028/2005