CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How city dwellers affect their resource hinterland a spatial impact study of Australian households

M Lenzen ; Gregory Peters (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Journal of Industrial Ecology (1088-1980). Vol. 14 (2010), 1, p. 73-90.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-02. Senast ändrad 2010-10-20.
CPL Pubid: 122230

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi
Hushålls- och kostvetenskap

Chalmers infrastruktur