CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Co-Evolution of Institutions, Organisations and Renewable Energy Technologies

Hans Hellsmark (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: instituitonal alignment, renewable power generating technologies, manufacturers, utilities, strategyDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 12223

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-03-21
Tid:
Lokal: