CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Soft Shadow Volumes for Ray Tracing

Samuli Laine ; Timo Aila ; Ulf Assarsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Jaakko Lehtinen ; Tomas Akenine-Möller
ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH 2005) Vol. 24 (2005), 3, p. 1156--1165.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Computer graphics, soft shadows, ray tracingDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12222

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur