CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Book of Abstracts AERC2010

Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Book of Abstracts Annual European Rheology Conference 2010 p. 1-303. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Redaktörer för ovanstående abstract-bokDenna post skapades 2010-06-02. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 122217

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur