CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Effect of Crosslinking on the Properties of Polyethylene/Wood Flour Composites

Magnus Bengtsson ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Kristina Oksman
Composites Science and Technology Vol. 65 (2005), p. 10-18.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12221

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur