CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coca-Cola, Cornflakes, Muffins och McDonalds

Fetma från USA via lunch, frukost, fika och snabbmat

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2010. - 6 sidor s.
[Rapport]

Grundorsaken till onödig övervikt är oftast insulinstyrd fettinlagring via kolhydrater med högt GI. En kombination av snabba kolhydrater och fett ökar vikten starkast.

Rapporten beskriver mot denna bakgrund varför amerikansk skräpmat så effektivt medför fetma.

Nyckelord: läsk, frukostflingor, kakor, pommes fritesDenna post skapades 2010-06-02. Senast ändrad 2010-06-09.
CPL Pubid: 122204

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Näringslära
Hushålls- och kostvetenskap

Chalmers infrastruktur