CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An All-Photonic Molecular Keypad Lock

Joakim Andréasson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; S. D. Straight ; A. L. Moore ; T. A. Moore ; D. Gust
Chemistry - A European Journal (0947-6539). Vol. 15 (2009), 16, p. 3936-3939.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: chromophores, molecular devices, photochemistry, photochromism, porphyrinoids, logic gates, demultiplexer, circuits, switchesDenna post skapades 2010-06-01. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 122200

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Photochromic systems for solid state molecular electronic devices and light-activated cancer drugs (PHOTOCHROMES) (EC/FP7/203952)