CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Impact of Self-Phase Modulation on Digital Clock Recovery in Coherent Optical Communication

Ahmet Serdar Tan (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Martin Sjödin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Proceedings of European Conference on Optical Communication, ECOC 2010, Turin, Italy, September 19-23, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The impact of self-phase modulation on the estimation error variance of digital clock recovery schemes for coherent 16-QAM dual-polarization systems is investigated. The error variance increases severely compared to the linear case and the theoretical bounds.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-06-01. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 122165

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur