CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spatial hot-wire visualization of the Lambda-structure transformation into the turbulent spot on the smooth flat plate surface and riblet effect on this process

Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; G. R. Grek ; V. V. Kozlov ; Y. A. Litvinenko
Journal of Visualization (1343-8875). Vol. 13 (2010), 2, p. 151-158.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Evolution of the Lambda-vortex and its transformation into the turbulent spot in a flat plate boundary layer are investigated experimentally. Extensive measurements visualizing the Lambda-structure transformation into the turbulent spot on the smooth and ribbed surfaces of the flat plate are presented. The flow behavior in the course of spatial evolution of the Lambda-structure and turbulent spot is discussed. Specific features of the downstream evolution of Lambda-structure and turbulent spot on the smooth and ribbed surfaces are demonstrated, such as suppression by riblets of the Lambda-vortex transformation into the turbulent spot, appearance of the coherent structures of Lambda-vortex within ensemble-averaged turbulent spot, and oblique waves generation both by the Lambda-vortex and turbulent spot.

Nyckelord: Visualization, Hot-wire anemometry, Lambda-structure, Turbulent spot, RibletsDenna post skapades 2010-06-01. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 122163

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Fysik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur