CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Operational Regime of Symbol-by-Symbol Phase Noise Estimation for POLMUX 16-QAM

Fangrong Peng ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Ahmet Serdar Tan (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Martin Sjödin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Proceedings of European Conference on Optical Communication, ECOC, Turin, Italy, September 19-23, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A symbol-by-symbol phase noise estimation algorithm for polarization-multiplexed 16-QAM is evaluated. We found that it can cope with laser linewidths of up to 2.2 MHz in high SNR regimes, at 112 Gbit/s.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-06-01. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 122162

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikation
Fotonik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur