CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Internal venturing: Sponsored corporate spin-offs on new stock markets in Sweden

Åsa Lindholm Dahlstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Martin Wallin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
(2006)
[Preprint]

Chapter in book, Not Yet PublishedDenna post skapades 2006-02-15. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 12215

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur