CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interleaved Polarization Division Multiplexing in Self-Homodyne Coherent WDM Systems

Martin Sjödin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Guo-Wei Lu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Proceedings of European Conference on Optical Communication, ECOC 2010, Turin, Italy, September 19-23, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We demonstrate increased spectral efficiency for self-homodyne coherent WDM systems by using a novel interleaved polarization division multiplexing scheme.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-06-01. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 122144

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik
Telekommunikation
Fotonik

Chalmers infrastruktur