CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of ultrasonic scattering by internal cracks in an anisotropic component

Anders Boström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Review of progress in Quantitative Nondestructive Evaluation Vol. 23A (2004), p. 81-86.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: ultrasound, nondestructive testing, anisotropy, crackDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 12214

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur