CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Red meat production in Australia – A life cycle assessment and comparison with overseas studies

Gregory Peters (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; HV Rowley ; S Wiedemann ; R Tucker ; M Short ; M Schulz
Environmental Science and Technology (0013-936X). Vol. 44 (2010), 4, p. 1327-1332.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-05-31. Senast ändrad 2012-11-29.
CPL Pubid: 122125

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi
Hushålls- och kostvetenskap
Vattenbruk

Chalmers infrastruktur