CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gasification of biomass and waste

Alberto Gómez Barea ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare)
Handbook of Combustion (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: Biomass; Fluidized bed; gasification; gas cleaning; thermal waste treatement


Chapter 4; Editors: Lackner M., Winter F., Agarwal AK.; Wiley-VCH Verlag, Weinheim.Denna post skapades 2010-05-31. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 122124

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare (2007-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur