CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of biomass gasification in fluidized bed

Alberto Gómez Barea ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare)
Progress in Energy and Combustion Science (0360-1285 ). Vol. 36 (2010), 4, p. 444–509.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Gasification, Fluidized bed, Modelling; Fluidization; Simulation; ReviewDenna post skapades 2010-05-31. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 122122

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare (2007-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur