CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new SAT-based Algorithm for Symbolic Trajectory Evaluation

Jan-Willem Roorda (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Koen Claessen (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Proceedings of Correct Hardware Design and Verification Methods 2005, (CHARME 2005) Vol. 3725 (2005), p. 238-253.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We present a new SAT-based algorithm for Symbolic Trajectory Evaluation (STE), and compare it to more established SAT-based techniques for STE.

Nyckelord: formal verification, Symbolic Trajectory Evaluation, hardwareDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12212

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur