CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Climate measures in an uncertain world

Daniel J.A. Johansson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Climate Challange - the safety's off p. 317-333. (2010)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2010-05-31.
CPL Pubid: 122087

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Klimatforskning
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur