CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Subharmonic Sideband Separating Schottky Diode Mixer for Submillimetre Wave Applications

Peter Sobis (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 177 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2010-05-30. Senast ändrad 2011-02-09.
CPL Pubid: 122072

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


A 170 GHz 45 degree Hybrid for Submillimeter Wave Sideband Separating Subharmonic Mixers


Compact 340 GHz Receiver Front-Ends


STEAMR Receiver Chain


Water Vapor Radiometer for ALMA


Examination

Datum: 2010-05-31
Tid: 10:00
Lokal: A820 MC2
Opponent: Prof. Victor Belitsky