CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Who is not developing open source software

Linus Dahlander (Institutionen för industriell dynamik) ; Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik)
DRUID Summer Conference. June 14-16, Elsinore (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2007-08-23.
CPL Pubid: 12207

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur