CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fast distributed algorithms for (weakly) connected dominating sets and linear-size skeletons

Devdatt Dubhashi (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers) ; Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers)) ; Alessandro Panconesi ; Jaikumar Radhakrishnan ; Aravind Srinivasan
J. Comput. System Sci. Vol. 71 (2005), 4, p. 467-479.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12205