CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What are innovation opportunities?

Magnus Holmén (Institutionen för industriell dynamik) ; Maureen McKelvey (Institutionen för industriell dynamik) ; Mats Magnusson (Institutionen för industriell dynamik)
International Joseph A. Schumpeter society conference, Milano, Italy, June (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 12204

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur